اعلانات سایت

راهنمای شرکت در امتحانات

از مدیر ارشد   در

دانش آموزان گرامی می توانند با ثبت کد ملی به عنوان نام کاربری وبا اضافه کردن @Aa به ابتدای کد ملی به عنوان رمز ورود به سامانه امتحانات وارد شوند .

 پس از ورود لیست دروسی که شما می توانید در آنها شرکت کنید برای شما قابل مشاهده می باشد